Technická služba montáže plynových zariadení "IGAS" http://www.igas.sk/

Zoznam schválených vozidiel http://www.doauta.sk/

Zoznam vydaných osvedčení zástupcov výrobcov podľa § 4 zákona č. 725/2004 Z.z. (ŠDÚ) http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=17641

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com