AB Autoservis s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

BRC, ESGI, 

Montážne pracovisko: AB Autoservis s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0149

Adresa: Starinská 1216, Humenné

tel: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com