Agrofinal s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

LOVATO, BRC, ESGI, Stag, Prins, KME, Vialle, Technology gas, Stargas, Tartarini

Montážne pracovisko: Agrofinal s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0027

Adresa: Sereďská 740, Hlohovec-Šulekovo

tel: 033 7301236

e-mail: lovatolpg@agf.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com