AUTO-TURBO s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, Solaris, Elpigaz, Lovato

Montážne pracovisko: Auto-Turbo s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0158

Adresa: Ádorská 5126/50, Dunajská Streda

tel: 0905 252945

e-mail: kristianv111@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com