Auto Valas s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: BRC, ESGI

 

Montážne pracovisko: Auto Valas s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0148

Adresa: Mlynská 10, Smižany

tel: 053 4297063

e-mail: servissnv@autovalas.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com