Auto Vóbis s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, SOLARIS, ELPIGAZ

Montážne pracovisko: Auto Vóbis s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0102

Adresa: Trenčianska cesta 1566, Bánovce nad Bebravou

tel: 038 7605287

e-mail: autovobis@autovobis.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com