AutoGas Slovakia s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

BRC, ESGI, STAG, SOLARIS, ELPIGAS, ZAVOLI, PRINS, KME, STARGAS, VIALE, TECHNOLOGYGAS, D.T.Gas, LOVATO, TARTARINI, ZENIT, TELEFLEX

Montážne pracovisko: AutoGas Slovakia spol. s r.o., 

číslo oprávnenia IGAS: 0005,

Adresa: Štúrovo, Petöfiho 23, 

tel: 036 7511517

e-mail: autogas@autogas.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com