AutoMoto-Robo s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

BRC, ESGI, 

Montážne pracovisko: AutoMoto - Robo s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0163

Adresa: Horná Huta 1631/43, Banská Štiavnica 

e-mail: info@automotorobo.sk

tel: 0905 135 886

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com