EKOGAS PLUS s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

BRC, ESGI, Solaris, Elpigaz, Lovato, Zenit

Montážne pracovisko: EKOGAS PLUS s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0069

Adresa: Stavebná 2021/3, Trebišov

tel: +421 905874316

e-mail: ekogas@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com