Energas s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 LANDY RENZO, BRC, ESGI, Lovato

Montážne pracovisko: ENERGAS s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0032

Adresa: Hlavná 360, Nižná Myšľa

tel: 055 6980242

e-mail: energas@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com