F.C.W. s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI,

Montážne pracovisko: F.C.W. s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0141

Adresa: Lichnerová 68, Senec

tel: 0910 383330

e-mail: info@fcw.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com