František Jurčo Jukon

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 ZAVOLI, BRC, ESGI, Solaris, Elpigaz

Montážne pracovisko: František Jurčo - JUKON

číslo oprávnenia IGAS: 0053

Adresa: Ukrajinská 32, Košice - Krásna n/Hornádom

tel: 055 7297993

e-mail: jukon.lpg@mail.t-com.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com