Hatiar s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, Solaris, Elpigaz, Stag, Tartarini, TECHNOLOGY GAS, GAS TECH, KME, Stargas, Prins, Vialle, Lovato, Zenit, Teleflex

Montážne pracovisko: Hatiar s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0135

Adresa: Hronská 1446/5, Zvolen

tel: +421 905 508 265

e-mail: hatiar@hatiar.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com