Ing. Jozef Chovanec Autoplyn

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, LOVATO, Prins, Vialle, Stargas, KME, Technology Gaz, D.T. Gas, Solaris, Elpigaz, Zavoli, Tartarini, Stag

Montážne pracovisko: Ing. Jozef Chovanec AUTOPLYN

číslo oprávnenia IGAS: 0020

Adresa: Zádubnie 91, Žilina

tel: 0911 600556

e-mail: autoplyn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com