IST- Ing. Ľubomír Ivaň s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, Solaris, Elpigaz, Lovato, Tartarini

Montážne pracovisko: IST-Ing. Ivaň Ľubomír, s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0063

Adresa: Jana Husa 1123/20, Trebišov

tel: 0905 219174

e-mail: ivan13076@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com