JP TOP s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, LOVATO, Solaris, Elpigaz, Zenit

Montážne pracovisko: JP-TOP s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0109

Adresa: Kúpeľská 1426, Sobrance

tel: 0907 915624

e-mail: info@jt-autoplyn.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com