K.G.Gas s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

Stag, Lovato, Tartarini, BRC, ESGI

Montážne pracovisko: K.G.GAS s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0145

Adresa: Biovetská 32, Nitra

tel: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com