Ladislav Karafa LPG Service

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

BRC, ESGI, Tartarini, Landy Renzo, Satg, Lovato, Elpigaz, Solaris, Zavoli, Zenit, Teleflex, Technology Gas, Gas Tech, KME, Stargas, Prins, Vialle

Montážne pracovisko: Ladislav Karafa LPG SERVICE

číslo oprávnenia IGAS: 0003

Adresa: Drienica 364, Sabinov

tel: 0905 217800

e-mail: lpg@lpg-sk.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com