Ledix s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, Technology Gas, Gas Tech, KME, Stargas, Prins, Vialle

Montážne pracovisko: LEDIX spol. s r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0118

Adresa: Šenkvická 14/R, Pezinok

tel: 0905 663209

e-mail: ledix@ledix.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com