LPG Auto s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: Tartarini

LPG AUTO, s. r. o.

Ukrajinská 728/2, 100 00  Praha

prevádzka: Jasenovská 6285, 066 01  Humenné

IČO: 24845701

DIČ: CZ6801261918

Kontakt: Štefan Hirjak

0915 865 026

shirjak@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com