LPGas s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

Solaris, Elpigaz, BRC, ESGI

Montážne pracovisko: LPGas s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0107

Adresa: Dolné Rudiny 1, Žilina

tel: +421 905 792 755

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com