Milan Ovsenik - ELKAR

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

BRC, ESGI

Montážne pracovisko: Milan OVSENÍK - ELCAR

číslo oprávnenia IGAS:0160

Adresa:Pruské 471, Dubnica nad Váhom

tel: +421 905 622 202

e-mail: milan@elcarelektro.sk

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com