Miron Frančák Ekomont

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, LOVATO, Prins, Vialle, Stargas, KME, Technology Gaz, D.T.Gas, Solaris, Elpigaz, Stag, Zenit

Montážne pracovisko: Miron Frančák - EKOMONT (Snina)

číslo oprávnenia IGAS, pracoviska "Snina": 0136

Adresa: Snina, Kpt. Nálepku 102

tel: +421 903 104606

e-mail: ekomont.lpg@gmail.com

Montážne pracovisko: Miron Frančák - EKOMONT (Ladomirová)

čślo oprávnenia IGAS pracoviska "Ladomirová": 0092

Adresa: Ladomirová 211

tel: +421 903 10460

e-mail: ekomont.lpg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com