Miroslav Foltín

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, Solaris, Elpigaz, Stag, Tartarini, Lovato, Technology Gas, Gas Tech, KME, Stargas, Prins, Vialle

Montážne pracovisko: Miroslav Foltín

číslo oprávnenia IGAS: 0119

Adresa: Slánska 55, Prešov

tel: 0905 681341

e-mail: info@lpgcars.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com