MKM Invest s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

Prins, KME, Vialle, Technology gas, Stargas, BRC, ESGI

Montážne pracovisko: MKM Invest s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0150

Adresa: Kukučínová 4730, Poprad

tel: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com