MP Gas s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 ELPIGAZ, SOLARIS, BRC, ESGI, LOVATO, KME, Stargas, Prins, Vialle, Stag, Tartarini, Zenit, Zavoli, Teleflex

Montážne pracovisko: MP GAS s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0117

Adresa: Františka Lipku 6, Hlohovec

tel: 0948 041354

e-mail: mpgas@mpgas.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com