Optimagas Slovakia

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 

Montážne pracovisko: Optimagas Slovakia

číslo oprávnenia IGAS: 0159

Adresa: Kriváň 583

tel: +421 905 257570

e-mail: autogassoft@gmail.com

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com