Peter Vaňo-MotorGas

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

Solaris, Elpigaz, BRC, ESGI, Tartarini, Lovato, Stag, Teleflex, Technology Gas, Gas Tech, KME, Stargas, Prins, Vialle

Montážne pracovisko: Peter Vaňo - MotorGas

číslo oprávnenia IGAS: 0030

Adresa: Braneckého 25, Nitra

tel: 0905 386581

e-mail: motorgas@stonline.sk

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com