Selling s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, Solaris, Elpigaz, Stag, Tartarini, Technology Gas, Gas Tech, KME, Stargas, Prins, Vialle, Lovato

Montážne pracovisko: SELLING s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0062

Adresa: J. Dostojevského 3995, Poprad

tel: 052 7731485

e-mail: selling@selling.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com