Siber s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, Stag, Tartarini

Montážne pracovisko: SIBER s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0156

Adresa: Zlatovská 2760/29, Trenčín

tel: 0904 653163

e-mail: siber@siber.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com