Soffy Motors s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

Zenit,

Montážne pracovisko: SOFFY Motors s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0129

Adresa: Budovateľská 1279/21, Vranov nad Topľou

tel: 057/4431501

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com