Technopal Páleš s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, STAG, LOVATO, Prins, Vialle, Stargas, KME, Technology Gaz, D.T.Gas, Solaris, Elpigaz, Teleflex

Montážne pracovisko: Technopal Páleš s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0100

Adresa: Cesta VI. Clementisa 65 A,B, Prievidza

tel: 0905 477048

e-mail: technopalt@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com