Velmatech s.r.o.

Oprávnená na montáž plynových zariadení značiek: 

 BRC, ESGI, STAG, Solaris, Elpigaz, Stag, Lovato

Montážne pracovisko: Velmatech s.r.o.

číslo oprávnenia IGAS: 0101

Adresa: Bystrička 610, Bystrička

tel: 0948 004998

e-mail: autoservis@velmatech.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com