Zoznam zrušených pracovísk

Tu budú uvedené pracoviská, ktoré stratili spôsobilosť na montáž plynových zariadení. 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com