LPG-Auto s.r.o. dovozca značky "LOVTEC"

https://                                 e-mail:                        , kontaktná osoba: 

Oprávnenie montovať plynové zariadenie LOVTEC, na základe zmluvy má:

č. Montážne pracovisko Obec dátum  číslo zmluvy
1 LPG-Auto s.r.o. Humenné 11.12. 2014  xx

posledná úprava 11.12.2014 (zoznam priebežne dopĺňame)