Pre OÚ dopravy

Máte možnosť skontrolovať, či pracovisko montáže plynových zariadení má zmluvu (a teda je oprávnené montovať značku plynového zariadenia) so zástupcom montovanej značky plynových zariadení.

Skontrolovať je možné buď vyrolovaním a následným kliknutím na konkrétne pracovisko montáže plynových zariadení, alebo vyrolovaním a následným kliknutí na konkrétnu značku plynového zariadenia.

Ak sa nevyroluje kompletný zoznam pracovísk montáže plynových zariadení, tak kliknite na tlačítko s nápisom "Úvodná stránka", potom kurzor premiestnite na tlačítko "Pre OÚ dopravy", následne vyberte ponúkané možnosti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com