Informácie

Sme sekcia dovozcov plynových zariadení LPG pre motorové vozidlá združenia LPG.

Na tejto stránke budú uvereňené údaje o všetkych dovozcoch, ktorý majú vydané osvedčenie ŠDU SR o zástupení výrobcu plynových zariadení LPG pre alternatívny pohon motorových vozidiel. 

V priečinku "Dovozcovia" je zoznam zmluvných montážnych pracovísk jednotlivých dovozcov.

V priečinku "Podľa značiek PZ" je zoznam zmluvných pracovísk podľa značiek plynových zariadení. 

Tu je možné zistiť, ktoré pracovisko montáže plynových zariadení má oprávnenie montovať jednotlivé značky plynových zariadení. 

 

 
 
 

Prvé stretnutie dovozcov PZ LPG