Qak s.r.o.

Qak s.r.o. dovozca značky "VIALLE"

https://www.vialleslovakia.sk/, e-mail: info@vialleslovakia.sk, kontaktná osoba: V. Duro

Oprávnenie montovať plynové zariadenie VIALLE, na základe zmluvy má:

č. Montážne pracovisko Obec dátum  číslo zmluvy
1        

posledná úprava 17.4.2015 (zoznam priebežne dopĺňame)

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com