D.T. GAS

Autoklinika-Holčík, dovozca značky "D.T. GAS"

https://www.autoklinikaholcik.sk, e-mail: info@autoklinikaholcik.sk, kontaktná osoba: T. Holčík

Oprávnenie montovať plynové zariadenia D.T.GAS, na základe zmluvy má:

č. Montážne pracovisko Obec dátum  číslo zmluvy
1 Tibor Holčík - SERVIS AUTOELEKTRO Mestečko 11.12. 2014  xx
2 NOVÝ TOPCAR s.r.o. Žilina 30.1. 2015 2015/002
3 AutoGas Slovakia spol. s r.o. Štúrovo 28.1. 2015 2015/004
4 Miron Frančák - ELPMONT Korejovce 3.2. 2015 2015/006
5 Ing. Jozef Chovanec AUTOPLYN Zádubnie 12.2. 2015 2015/008
6 Ján Šurka ŠURKA OBCHOD Modrý Kameň 9.2. 2015 2015/018
7 Technopalt Páleš Prievidza 9.2. 2015 2015/018
8 Hatiar s.r.o. Zvolen 15.2. 2015 2015/

posledná úprava 20.2.2015 (zoznam priebežne dopĺňame)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com